Siedziba spółki:

Fruitex Consolidated
Kozielska 48, Urbanowice
47-270 Gościęcin

NIP 525-15-68-189
KRS 0000198698

Kapitał podstawowy wynosi 2 302 500 zł wpłacony w całości.
Osobą zarządzającą działalnością spółki jest Pan Andrzej Marek pełniący funkcję Członka Zarządu.