zdjecie

Produkcja roślinna

Gospodarstwo prowadzi tradycyjne uprawy towarowe jak pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza czy buraki cukrowe.
Poza tym zajmuje się reprodukcją pszenicy ozimej firmy Saaten-Union w odmianach Torrild, Akteur oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. w odmianach Bamberka i Tonacja.
Dla firmy Osadkowski Pamier spółka reprodukuje jęczmień ozimy z Saaten – Union w odmianach Metaxa i Maybrit Scarpia oraz jęczmień jary Ingmar i Justina
zdjecie

Pszenica

Zwyczajna w odmianach:

 • - Tonacja
 • - Bamberka
 • - Zyta
 • - Ostka Strzelecka
 • - Torrild
 • - Akteur
 • - Pamier

zdjecie

Jęczmień

Zwyczajny w odmianach:

 • - Maybrit
 • - Metaxa
 • - Scarpia
 • - Justina
 • - Ingmar

zdjecie

Rzepak

Roślina oleista, jedna z najważniejszych roślin w tej grupie roślin uprawnych.

Z nasion uzyskuje się olej jadalny (olej rzepakowy), z niego wytwarza się również margarynę i inne tłuszcze kuchenne.
W przemyśle olej rzepakowy jest wykorzystywany także do produkcji pokostu.
Z oleju rzepakowego wytwarza się biodiesel – paliwo do napędu silników wysokoprężnych.
Roślina pastewna. Śruta poekstrakcyjna otrzymana po wytłoczeniu oleju jest cenną, zawierającą dużo białka paszą dla zwierząt.
Słoma rzepakowa nie nadaje się ani na paszę dla zwierząt, ani na ściółkę, może być natomiast wykorzystana jako opał w kotłach parowych, lub może być wykorzystywana do produkcji płyt pilśniowych.

zdjecie

Kukurydza ziarnowa oraz na kiszonkę

Kukurydza jest jedną z najwydajniejszych roślin pastewnych.

W dobrych warunkach można uzyskać 650-700 dt zielonej masy z 1 ha.
Sporządzona z kukurydzy kiszonka jest wartościową paszą objętościową zarówno dla bydła mlecznego, jak i dla bydła opasowego.zdjecie

Buraki cukrowe

Burak cukrowy jest jedną z ważniejszych upraw rolniczych w naszej szerokości geograficznej, który stanowi surowiec do uzyskiwania cukru.

Po za tym, odpady z produkcji (wysłodki i melasa) stanowią cenny materiał w żywieniu zwierząt lub w gorzelnictwie. Należy on do roślin wymagających stanowisk utrzymanych w wysokiej kulturze rolnej.