zdjecie

Fruitex Consolidated sp. z o.o. prowadzi działalność w gospodarstwie rolnym Urbanowice od 1999 roku. Gospodarstwo działa w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Obszar pól uprawnych, na których gospodaruje spółka to ok. 1000 hektarów.

W ramach produkcji roślinnej Fruitex Consolidated zajmuje się uprawami polowymi oraz produkcją nasion, natomiast w sferze produkcji zwierzęcej gospodarstwo prowadzi produkcję mleczną oraz odchów bydła. Spółka posiada bardzo dobre wyniki produkcyjne – przykładowo średnia produkcja pszenicy z ostatnich lat wynosi około 7,5 tony z hektara, natomiast średnia produkcja mleka oscyluje w granicach 7 900 litrów na krowę.